Házenkářky Sokolu Karviná se během léta „potily“ na soustředění v Penzionu u Stadionu v Bystřici nad Olší. V tomto prostředí měly vše, co k přípravě potřebovaly.

Soustředěné se zúčastnila děvčata ve věku od 6 do 18 let pod vedením svých trenérů a funkcionářů oddílu TJ Sokol Karviná. „Opět nás všechny přivítalo velmi pěkné prostředí. Hráčky čekaly každý den náročné kondiční tréninky, které absolvovaly převážně na místním hřišti, tenisovém kurtu, v hale a v okolní přírodě,“ zaznělo z klubu.

Tréninkové jednotky probíhaly v dopoledních i odpoledních hodinách. Mimo tréninky přišla na řadu také zábava a relaxace, jako diskotéka pro nejmenší, návštěva splavu, letního koupaliště i krytého bazénu.

I přes velmi fyzicky náročná cvičení a celkové tréninkové bloky děvčata všechno zvládla na výbornou. „U mnohých z nich byl zaznamenán i po tak krátké době jistý pokrok. Veškeré aktivity byly prokládány především veselou myslí a kamarádskou atmosférou,“ usmáli se v klubu.

Na soustředění dorazili také reprezentanti z HCB Karviná, kteří Sokolkám vyprávěli o své kariéře a odpovídali na jejich otázky. Nechyběly ani podpisy a společné focení.

Sokolky hodnotí soustředění velmi kladně. „Všichni přistoupili k tréninkům poctivě, děkujeme jim za jejich přístup po celou dobu pobytu. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě, organizaci a chodu soustředění. Taky trenérům, kteří neváhali obětovat týden svého osobního volna. Velmi velké a vřelé poděkování patří i manželům Karczovým za skvělé zázemí a celému personálu střediska, který se po celou dobu staral o výborné jídlo a příjemné prostředí. Rovněž děkujeme rodičům za svěření svých dětí, financování a také našim partnerům (Nadace ČEZ, Nadace OKD), kteří tuto akci také finančně podpořili. Věříme, že se pobyt všem líbil, a že nabyté zkušenosti a dril zužitkují a předvedou v nadcházející sezoně,“ uzavřel soustředění karvinský Sokol.

Tvorba webových stránek: Webklient